HISTORIEFAKTA

Pesten var en okänd plåga i Aix en Provence men drabbade fr o m 1348 regelbundet under flera sekler befolkningen i Aix liksom på många andra platser. Den mest förödande härjade året 1629. Stadens ledning tog de mest drastiska försiktighetsåtgärder och stängde t o m in invånarna i hemmen!

I nischer på många husknutar placerades Jungfru Maria-statyer så att befolkningen från sina hem skulle kunna tillbe henne. Dessa nischer existerar fortfarande och väcker turisternas nyfikenhet.
Trots alla åtgärder försämrades situationen: De förskräckta ledamöterna i Provence-Parlamentet och övriga politiska ledare lämnade staden. Kvar fanns snart bara fogden i domkapitlet Mimata, konsul Borilli och assessorn Martelly.

Den 20 januari 1630, deltar assessorn Martelly i spetsen av stadens ledare samt befolkningen i högmässan. Han gav då ett löfte att varje år fira en tacksägelsegudstjänst tillägnad Jungfrun av Seds, staden Aix’ skyddshelgon. Detta evenemang satte sina spår och ända fram till den Franska Revolutionen ringde stadens kyrkklockor varje år den 1 september till minne av Martellys löfte.

Det var under en av dessa gudstjänster som man delade ut de berömda « Calissons d’Aix », ett slags välsignat bröd.

GODSAKERNAS (LES CALISSONS) LEGEND

Enligt författaren Marcel Provence i sin utmärkta bok « Le Cours Mirabeau » (namnet på huvudgatan, paradgatan, i Aix) (1953) har följande legend rapporterats i ett manuskript som hittats i Pinakoteket i München av Capusinmunken Bonnaventure de Six-Fours och kallad « Festes d’Eglises et Coutumes de Missions en Provence » (Kyrkliga Högtider och Missionens Seder i Provence). Les Calissons som välsignats av Ärkebiskopen delades ut till församlingen under denna sång : « Venite Ad Calicem », vilket översattes omgående av spjuveraktiga Aix-bor : « Kom alla till Les Calissons ! » Enligt Broder Bonnaventure de Six-Fours : « Denna sortens mjuka kakor av mandelmassa kallas Calissons för att de serveras i en vid skål liknande en nattvardskalk (« calice » på franska). »

I alla tider har traditionen av Martellys löfte vidmakthållits varje år i början av september i Aix en Provence.

Kom också ni och delta i godsakernas legend i Aix en Provence och bidra till att behålla traditionen!